Telephone block

Συνεργασία Open Health Alliance - Optimum Target

Παρ, 08/02/2013 - 12:41 -- admin
Greek

Η Open Health Alliance έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να καλωσορίσει το νέο της συνεργάτη την εταιρία Optimum Target. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η στήριξη των μελών της Open Health Alliance από πλευράς χρηματοοικονομικής, τραπεζικών προϊόντων, και σύστασης – οργάνωσης ιατρικών εταιριών.
Ο τομέας της υγείας, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ζητάει στήριξη από τον Τραπεζικό Τομέα σε ευέλικτα και προσαρμοσμένα προϊόντα όπως η προεξόφληση γεγενημένων απαιτήσεων και η αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων. Η παροχή των ανωτέρω κρίσιμων υπηρεσιών παρέχεται από την «ΟPTIMUM TARGET» www.optimumtarget.gr τα στελέχη της οποίας έχουν μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα και με πολλές συνεργασίες και συνέργειες με επενδυτικούς συμβούλους, συμβολαιογράφους και στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
Στόχος της «ΟPTIMUM TARGET» είναι να απευθύνεται σε κάθε πελάτη ξεχωριστά και εξατομικευμένα ως μία ενιαία οργανική οντότητα και να σχεδιάζει, συμβουλεύει, υλοποιεί και υποστηρίζει την πλήρη γκάμα των υπηρεσιών ενός ιατρείου – πολυιατρείου. Επίσης η κάλυψη κάθε μορφής υπηρεσιών που μπορεί να χρειαστούν προκειμένου να δανειοδοτηθούν και να διαχειριστούν όλες τις οικονομικές τους ανάγκες. Τέλος η στήριξη της λειτουργίας και επέκτασης μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας, το οποίο όμως βρίσκεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φορολογικό τοπίο.
Η συνεργασία των δυο φορέων με την εμπειρία και την γνώση που διαθέτουν θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων μας δίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 
Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Open Health Alliance
 

 

Θεόδωρος Κούσκος

O Θεόδωρος Κούσκος είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕ, Λογιστής – Φοροτεχνικός, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Α΄ τάξης και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, έχοντας αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και αποκτήσει σημαντική εμπειρία στους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας εδώ και εικοσιπέντε έτη, αρχικά ως διευθυντικό οικονομικό στέλεχος μεγάλων εταιρειών, από δε το έτος 2000 έως και σήμερα ως ελεύθερος επαγγελματίας και διευθύνων εταίρος της εταιρείας OPTIMUΜ TARGET. Η εταιρία OPTIMUΜ TARGET σήμερα απασχολεί δέκα έμπειρα στελέχη, συνεργάζεται δε και με αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες, αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας συνεχώς τις δραστηριότητές της με μεγάλη επιτυχία, πέραν της παροχής φοροτεχνικών υπηρεσιών και στους τομείς των χρηματοδοτήσεων, δανειοδοτήσεων και των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και γενικότερα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη προτάσεων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων πελατών της είτε άμεσα, είτε με την ανάπτυξη προτάσεων διαχείρισης περιουσίας τους, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων. Τέλος, και όχι λιγότερο σημαντικό, η εταιρεία έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και στον κατασκευαστικό κλάδο και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα έχει αναπτύξει έντονα τον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας των πελατών της, νομικών και φυσικών προσώπων.
 
Νικόλαος Λιναράς
Ο Νίκος Λιναράς αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 1997. Είναι Δικηγόρος Αθηνών, από το έτος 1999.
Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α., νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Αναπτυξιακών Εταιρειών και Συνδέσμων ΟΤΑ, με εμπειρία σε δημόσιους διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.
Από το έτος 2004 διατηρεί σύγχρονο οργανωμένο Δικηγορικό Γραφείο, με έδρα το Μαρούσι Αττικής, και ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, με κύρια επαγγελματική ενασχόληση και επιστημονική εξειδίκευση στο Ιδιωτικό (Εμπορικό, Αστικό & Εργατικό Δίκαιο) και Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο).

 

 

Η εταιρία, Optimum Target, παρέχει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών όπως:

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Έκδοση δανείων εταιριών και φορέων τους.
Αναδιάρθρωση-επιμήκυνση δανείων και δανειακών υποχρεώσεων εταιριών και φορέων τους.
Πλήρης κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εργασιών αναφορικά με τραπεζικά θέματα της επιχείρησης.
 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Κοστολόγηση Προϊόντων / Υπηρεσιών
Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων & Παραγγελιών
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Κάλυψη φορολογικού πλαισίου εναρμόνισης με τις ανάγκες του κλάδου της επιχείρησης.
Διαρκής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση πόρων , κεφαλαίων και την μεγιστοποίηση φορολογικών ενεργημάτων.
Κάλυψη αναγκών Φορολογίας ακίνητης περιουσίας της εταιρίας και των φορέων της.
Ίδρυση και παρακολούθηση εταιριών εξωτερικού.
Πλήρης και διαρκή ενημέρωση στις ευεργετικές συνθήκες που παρέχουν οι εκάστοτε αναπτυξιακοί νόμοι.
Πλήρης κάλυψη σε Μετατροπές , Συγχωνεύσεις , Απορροφήσεις και εξαγορές εταιριών.

Νομικές Υπηρεσίες
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με έγκριτους νομικούς, οι οποίοι με τις εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία που διαθέτουν, παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλο το φάσμα του δικαίου, με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την επιχείρηση και τον επαγγελματία.
 
Επενδυτικές Υπηρεσίες-Προτάσεις
Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα και στοχεύουν στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την πλήρη και αποτελεσματική υποστήριξη Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την κάλυψη των υποχρεώσεων διαχείρισης όπως αυτές προκύπτουν από το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο και τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου.
 
Εμπορική Ανάπτυξη
Business Development
Εμπορική Πολιτική
Εμπορική Ανάπτυξη
Marketing Plan
Δικτυακό Marketing
Διαχείριση/Ανανέωση Πελατολογίου

 

 

Παρασκευή, 8 February, 2013