Telephone block

Ποιο είναι το όφελος μου εάν εγγραφώ στον Φορέα;

Τρί, 05/02/2013 - 09:49 -- admin
Greek

4. Ποιο είναι το όφελος μου εάν εγγραφώ στον Φορέα;

Ο κάθε επαγγελματίας και ευσυνείδητος συνάδελφος Ιατρός επιδιώκει ουσιαστικά και πρακτικά μόνο έναν κύριο στόχο:

Να Επικεντρώνεται Αποκλειστικά στην Ποιότητα

των Ιατρικών Υπηρεσιών που Παρέχει στους Ασθενείς του

Όμως, στην σύγχρονη εποχή και στο απαιτητικό περιβάλλον της Υγείας στην χώρα μας 

ο Σύγχρονος Επαγγελματίας Ιατρός «ενοχλείται» καθώς καλείται καθημερινά

να διαχειριστεί θέματα  «ξένα» στην Επιστημονική του Κατάρτιση


 

Τα κύρια θέματα που «ενοχλούν» τον Ιατρό καθημερινά είναι:

 1. Πιέσεις στα έσοδα του και στην έκταση του παρεχόμενου έργου του
 2. Απουσία συντονισμένης και επαγγελματικής προβολής Ιατρικού έργου
 3. Απουσία ψηφιακών υπηρεσιών που να ενδυναμώνουν ουσιαστικά την σχέση Ιατρού με τους Ασθενείς του
 4. Θέματα υποστήριξης εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του Ιατρείου ή της Ιατρικής Εταιρίας

Ειδικότερα:

 1. Πιέσεις στα έσοδα του και στην έκταση του παρεχόμενου έργου του.

  Πιέσεις και «διαρροές» στην έκταση του παρεχομένου έργου του λόγω σημαντικών αλλαγών στο περιβάλλον της υγείας:

  α) Δυσανάλογα μεγάλος αριθμός Ιατρών για τον πληθυσμό της χώρας μας

  β) Πακέτα και προσφορές Ιατρικών Υπηρεσιών από μεγάλους ομίλους (αντί κατευθείαν από τα Ιατρεία)

  γ)  Ελλιπής έως και ανύπαρκτη πληροφόρηση των ασθενών για την ουσιαστική αξία της Ιατρικής Συμβουλής για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας ΠΡΙΝ την εκδήλωση κάποιας ασθένειας.

  Υπάρχει επικίνδυνη άγνοια των πολιτών σχετικά με:

 • Δυνατότητα αναβάθμισης του βιοτικού τους επιπέδου με την τήρηση απλού πλάνου προληπτικών επισκέψεων σε Ιατρούς των ειδικοτήτων που ταιριάζουν στο προφίλ τους
 • Υπάρχει μια επικίνδυνη τάση των πολιτών να λαμβάνουν φάρμακα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Ιατρού τους
 1. Απουσία συντονισμένης και επαγγελματικής  προβολής Ιατρικού έργου.

  «Αποκλεισμός» της πραγματικής και ουσιαστικής Ιατρικής αξίας των συναδέλφων στο «στενό» περιβάλλον του Ιατρείου τους:

α)  Δεν υπάρχουν αποτελεσματικά εργαλεία «γνωριμίας» του Ιατρού στην  τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται

β)  Η προβολή του Ιατρού, πέραν του κύκλου των Ασθενών του, περιορίζεται σε «ξύλινες» καταχωρίσεις σε καταλόγους δημόσιων και ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών

γ)  Η Συνεργασία με συναδέλφους περιορίζεται σε προσωπικές γνωριμίες

δ)  Δεν υπάρχει πρόσβαση ενός Ιατρού σε ομάδες πολιτών που δύναται να ενταχθούν ομαδικά και οργανωμένα στο επιστημονικό έργο του, όπως:

 • Εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • Σχολεία
 • Κοινωφελή σωματεία
 • Σύλλογοι ασθενών κλπ
 1. Απουσία ψηφιακών υπηρεσιών που ενδυναμώνουν την σχέση Ιατρού με τους Ασθενείς του (Υγεία 2.0).

«Εγκλωβισμός» της δυνατότητας των εργαλείων πληροφορικής να προκαλέσουν ενεργητικότερη υιοθέτηση των Ιατρικών οδηγιών από τους Ασθενείς:

α)  Οι περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες της αγοράς αναλίσκονται στην απλή καταγραφή επισκέψεων  σε στατικές εγγραφές (όχι Ιατρικά δεδομένα)

β) Ακόμα και στα ελάχιστα διαθέσιμα συστήματα στην αγορά που προσφέρονται καταγραφές Ιατρικών δεδομένων δυστυχώς είναι και αυτές στατικές

Μια καταγραφή Ιατρικών Δεδομένων (μια καταχώρηση Ιατρικού Ιστορικού, μια συνταγογράφηση κλπ) είναι στατική όταν:

 • Δεν «προκαλεί» αυτόματα και άλλες ενέργειες όπως υπενθυμίσεις για την επόμενη επίσκεψη, ενημέρωση του Ιατρικού προφίλ / στιγμιότυπου του Ασθενή
 • Δεν ενημερώνει αυτόματα Ιατρικά πρωτόκολλα σχετιζόμενα με:
  • Φαρμακευτικά προϊόντα
  • Προγράμματα διατροφής, αποκατάστασης, άσκησης
  • Προγράμματα πρόληψης για (συναφείς) ασθένειες
  • κλπ
 1. Θέματα υποστήριξης εσωτερικής λειτουργίας οργάνωσης Ιατρείου

Απουσιάζουν πακέτα υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας Ιατρείων ειδικά σχεδιασμένων για Ιατρεία, όπως:

 • Υποστήριξη Γραμματείας από απόσταση (call center)
 • Υπηρεσίες Λογιστή
 • Υπηρεσίες Δικηγόρου
 • Υπηρεσίες Χρηματοπιστωτικές
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σχέση με ιδιωτικούς ασφαλιστικούς  οργανισμούς του εσωτερικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σχέση με ιδιωτικούς ασφαλιστικούς  οργανισμούς του εξωτερικού: Ειδικές συμφωνίες για τους τουρίστες και επαγγελματίες επισκέπτες
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης επαγγελματικών ταξιδιών

 

H Open Health Alliance

 • Αφουγκράζεται τις ανάγκεςκαι τις επιταγές του σύγχρονου Έλληνα Ιατρού
 • Υλοποιεί τις Δράσεις εκείνες που τον ικανοποιούν με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο.

Ειδικότερα οι Δράσεις της OHA που προγραμματίζεται να «τρέξουν» από τον οργανισμό μας είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη του Ιατρικού Έργου -> ΑΝΕΛΙΞΗ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΕΣΩ
 • Δράσεις Προστασίας και Ανταποδοτικότητας προς την Κοινωνία  -> ΣΚΕΠΗ
 • Συνεργασία Μελών ΟΗΑ -> ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΕΘΕΞΗ
 • Καταγραφή Αναγκών Μελών -> ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 • Ενημέρωση Ιατρών / Ασθενών -> ΑΙΓΛΗ
 • Υποστήριξη Λειτουργίας Ιατρείου -> ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Οι ανωτέρω δράσεις στην ΠΡΑΞΗ υλοποιούνται με τις ακόλουθες ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ που είναι σε εξέλιξη :

 1. Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών και ψηφιακών υπηρεσιών με προσβασιμότητα από τους ιατρούς του δικτύου μας.

   
 2. Συνεργασία και προβολή  του έργου των μελών μας μέσω σύγχρονων μεθόδων  επικοινωνίας

   
 3. Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνεργατών με προσωπική κάρτα μέλους παροχών και προσβάσεων σε υπηρεσίες

   
 4.  Συμμετοχή μελών σε συμφωνίες με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και επιχειρήσεις.

   
 5. Συμμετοχή μελών σε συμφωνίες με αθλητικές ομοσπονδίες και σωματεία

   
 6. Συμμετοχή μελών σε συντονισμένες καμπάνιες πρόληψης και προαγωγής υγείας σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

   
 7. Διευκολύνσεις μελών για προεξόφληση τιμολογίων-ΔΠΥ από οργανισμούς, ασφαλιστικά ταμεία από τράπεζες (Factoring) με ευνοϊκούς όρους.

   
 8. Δυνατότητα προμήθειας αναλώσιμων υλικών για όλες τις ειδικότητες σε προνομιακές τιμές.