Γλώσσες

  • Ελληνικά
  • English

Telephone block

Ο οργανισμός μας

Τρί, 21/06/2011 - 16:49 -- admin
Greek

Ο οργανισμός μας, η Open Health Alliance (Ανοικτή Συμμαχία για την Υγεία), είναι ένα Πανελλήνιο Ιατρικό Δίκτυο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με Μέλη Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Πολύ-Ιατρεία, Φορείς Υγείας, Πολίτες και Ενώσεις Ασθενών.

Δημιουργήθηκε από Ιατρούς με στόχο την ενίσχυση του έργου τους μέσα από την αξία του ασθενή και με απώτερο στόχο την βελτιστοποίηση του επιπέδου των σύγχρονων ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς τους και την ενημέρωση των πολιτών γενικότερα. Η δομή της είναι καινοτόμα σε σχέση με τις υπάρχουσες ενώσεις, διότι λειτουργεί έχοντας ως βάση την ισονομία μεταξύ ιατρών και ασθενών.

Την ανάγκη για την ίδρυση της οδήγησαν οι αυξημένες προκλήσεις και πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της Υγείας, με αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη δυσκολία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς τον ασθενή.

Ο οργανισμός αποτελεί μια ολοκληρωμένη κοινότητα Υγείας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και βασικό άξονα δράσης το συμφέρον του πολίτη, στηρίζοντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό και τις υποδομές της ιατρικής κοινότητας.

Η Open Health Alliance, προτείνει και υλοποιεί λύσεις που βοηθούν τη σχέση ιατρού-ασθενή να ξεπεράσει τα καθημερινά εμπόδια, ώστε ο Ιατρός να ασκήσει ανεπηρέαστος το επιστημονικό και κοινωνικό του έργο.

Οραματιζόμαστε ο φορέας να γίνει πεδίο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των Ιατρών-μελών, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ιατρών, αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Στα πλαίσια αυτής της λογικής ο οργανισμός μας δε δρα μόνο σαν φορέας στήριξης της παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά παράλληλα οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις πληροφόρησης και πρόληψης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ο πολίτης μέσω της Open Health Alliance έχει πρόσβαση σε καταξιωμένους επιστήμονες του ιατρικού κόσμου της Ελλάδας και μπορεί να βρει λύσεις εύκολα και γρήγορα για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα και με βάση την πρόληψη, ο πολίτης έχει έναν πολύτιμο σύμμαχο για την καλύτερη ενημέρωση του, με τα πιο σύγχρονα μέσα, που ο Ιατρός του είναι εφοδιασμένος.

Το όραμα μας συνοψίζεται στην εξής φράση:

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ, ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ