Γλώσσες

  • Ελληνικά
  • English

Telephone block

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Τρί, 08/11/2011 - 09:04 -- admin

H Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του φορέα και εκείνη που αναθέτει τη διοίκηση του σε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από καταξιωμένους ιατρούς και επαγγελματίες του χώρου.

Ιδρυτικά μέλη του φορέα είναι ιατροί, μέλη διοίκησης Επαγγελματικών – Επιστημονικών Ενώσεων και Ιατρικών Συλλόγων, που με την αξιοπιστία τους και την επαγγελματική τους εμπειρία έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του φορέα. Παράλληλα όμως μέλη της Open Health Alliance αποτελούν και Ενώσεις Ασθενών, εκπροσωπώντας την πλευρά του πολίτη-ασθενή.

Ο φορέας έχει εσωτερική οργανωτική δομή από 28 τομεάρχες ιατρικών ειδικοτήτων και ιατρικών εταιριών που έχουν σαν κύρια ευθύνη την επιστημονική στήριξη και συντονισμό της ειδικότητας τους όπως επίσης και στο να εισηγούνται την είσοδο νέων μελών στον οργανισμό καθώς κάθε τι σχετικό που συνάδει με τους σκοπούς και στόχους του οργανισμού αλλά από την πλευρά και την εξειδίκευση της ιατρικής ειδικότητας που αντιπροσωπεύουν.

Greek